Kies Je Eigen Koers

Registreer Aanmelden

Gebruikersvoorwaarden

Flanders District of Creativity en Vlerick Bussiness School, hierna te noemen Flanders DC en Vlerick, verlenen u hierbij toegang tot www.kiesjeeigenkoers.be. Flanders DC en Vlerick behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Flanders DC en Vlerick spannen zich in om de inhoud van www.kiesjeeigenkoers.be wanneer nodig en indien mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.kiesjeeigenkoers.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Flanders DC en Vlerick. Voor op www.kiesjeeigenkoers.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen Flanders DC en Vlerick nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Flanders DC en Vlerick. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Flanders DC en Vlerick, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.